register | login  
Music  /  A  /  Anna Maria Jopek  /  Lyrics  /  Ach Œpij Kochanie  /  Lyrics
Anna Maria Jopek
Genre
Pop, Jazz
LetsSingIt Music Player
play all songs
LSI Rank
(−) history
Fans
1, 0 of your friends
add to favorites

Moderator
This artist has no moderator.
Song video
No video available
       
0.0
"unrated"
0 votes  

Anna Maria Jopek - Ach Œpij Kochanie Lyrics

Song details
TitleAch Œpij Kochanie
ArtistAnna Maria Jopek
AlbumSzeptem [1998], Track 12 Disc 2
Genre
Duration
Rank (−) history »
Chartsview all »
Referring urlsview all »

Song lyrics
Ach œpij, kochanie
Jeœli gwiazdkê z nieba chcesz
Dostaniesz.

Czego pragniesz
Daj mi znaæ
Ja ci wszystko mogê daæ,
Wiêc dlaczego nie chcesz spaæ.

Ach œpij bo noc¹,
Kiedy gwiazdy siê na niebie z³oc¹.
Wszystkie dzieci nawet z³e
Pogr¹¿one s¹ we œnie,
A ty jedna tylko nie.

Aaaa, by³y sobie kotki dwa,
Aaaa szarobure.

Ach œpij, bo w³aœnie
Ksiʿyc ziewa i za chwilê zaœnie.
A gdy rano wstanie œwit,
Ksiʿycowi bêdzie wstyd,
¯e on zasn¹³ a nie ty.
Ach œpij.
More songs you're probably interested in :

  • same album
  • same artist
  • popular on LSI
  • new on LSI


 0 Comments
No comments have been made yet on this song.