register login
Contribute

Anna Maria Jopek / Lyrics

Playlist 0 Comment 0 Vote 0 Like & Share Print Email Play

"Ach Œpij Kochanie" Lyrics

Album:
Szeptem [1998] track 12 on disc 2
Genre:
Duration:00:00:00
Rank: (−) history »
Rate:
/5 from 0 users
Charts: view all »
Referring urls:view all »

Video

Lyrics

Ach œpij, kochanie
Jeœli gwiazdkê z nieba chcesz
Dostaniesz.

Czego pragniesz
Daj mi znaæ
Ja ci wszystko mogê daæ,
Wiêc dlaczego nie chcesz spaæ.

Ach œpij bo noc¹,
Kiedy gwiazdy siê na niebie z³oc¹.
Wszystkie dzieci nawet z³e
Pogr¹¿one s¹ we œnie,
A ty jedna tylko nie.

Aaaa, by³y sobie kotki dwa,
Aaaa szarobure.

Ach œpij, bo w³aœnie
Ksiʿyc ziewa i za chwilê zaœnie.
A gdy rano wstanie œwit,
Ksiʿycowi bêdzie wstyd,
¯e on zasn¹³ a nie ty.
Ach œpij.

More songs

  • same album
  • same artist
  • popular on LSI
  • new on LSI

Comments

  • Facebook (0)
  • LetsSingIt (0)
  •  guest says:
    pop out