register | login  
Music  /  B  /  Budka Suflera  /  Lyrics  /  Takie Tango  /  Lyrics
Budka Suflera
Genre
Rock
LetsSingIt Music Player
play all songs
LSI Rank
(−) history
Fans
1, 0 of your friends
add to favorites

Moderator
valdez
Song video
       
0.0
"unrated"
0 votes  

Budka Suflera - Takie Tango Lyrics

Song details
TitleTakie Tango
ArtistBudka Suflera
AlbumNic Nie Boli, Tak Jak Zycie [1997], Track 1
Greatest Hits II [1999], Track 13
Live At Carnegie Hall [2000], Track 5 Disc 2
Genre
Duration00:04:38
Rank (−) history »
Chartsview all »
Referring urlsview all »

Song lyrics
Na sali wielkiej i b³yszcz¹cej
Tak jak nocne Buenos Aires
Które nie chce spaæ
Orkiestra stroi instrumenty
Daje znak i zaraz zacznie
Nowe tango graæ
Siedzimy obok obojêtni
Wobec siebie jak turyœci
Wystukujemy rytm
Nie bêdzie tanga miêdzy nami
Choæby nawet cud siê ziœci³
Nie pomo¿e nic

Chocia¿ p³yn¹ ostre nuty
W ¿y³ach p³onie krew
Nigdy ¿adne z nas do tañca
Nie poderwie siê

Bo do tanga trzeba dwojga
Zgodnych cia³ i chêtnych serc
Bo do tanga trzeba dwojga
Tak ten œwiat z³o¿ony jest

Zaleje w koñcu Buenos Aires
Noc tak gêsta jak atrament
A gdy przyjdzie brzask
Co by³o w naszych sercach kiedyœ
Kiedyœ jak œwiec¹cy diament
Ca³y straci blask

I choæ bêd¹ znowu grali
Bóg to jeden wie
Nigdy razem na tej sali
Nie spotkamy siê

Bo do tanga trzeba dwojga
Zgodnych cia³ i chêtnych serc
Bo do tanga trzeba dwojga
Tak ten œwiat z³o¿ony jest
submitted by polish princess on June 7th, 2005
More songs you're probably interested in : 0 Comments
No comments have been made yet on this song.