register | login  
Music  /  E  /  Edyta Bartosiewicz  /  Lyrics  /  To By³ Tylko Moment  /  Lyrics
Edyta Bartosiewicz
Genre
-
LetsSingIt Music Player
play all songs
LSI Rank
(−) history
Fans
0, 0 of your friends
add to favorites

Moderator
This artist has no moderator.
Song video
       
0.0
"unrated"
0 votes  

Edyta Bartosiewicz - To By³ Tylko Moment Lyrics

Song details
TitleTo By³ Tylko Moment
ArtistEdyta Bartosiewicz
Album
Genre
Duration00:04:15
Rank (−) history »
Chartsview all »
Referring urlsview all »

Song lyrics
Ten ch³opiec od dawna by³ chory na mi³oœæ
Do pewnej kobiety wci¹¿ niewzruszonej
Tak bardzo j¹ kocha³ i tak nieszczêœliwie
W œmiertelnej chorobie gotowy i oddany

To by³ tylko moment
Nie wiedzia³am czy bêdzie ¿y³
To by³ tylko moment
Ju¿ nie mia³ si³, nie mia³ si³

Spytacie pewnie co z t¹ kobiet¹
Do prawdy czuje siê doskonale
W swym piêknym pa³acu pod³ogi wykleja
Umar³ych Rycerzy fotografiami

To by³ tylko moment
Nie wiedzia³am czy bêdzie ¿y³
To by³ tylko moment
Ju¿ nie mia³ si³, nie mia³ si³
More songs you're probably interested in :

  • same artist
  • popular on LSI
  • new on LSI


 0 Comments
No comments have been made yet on this song.