register login
Contribute

Edyta Bartosiewicz / Lyrics

Playlist 0 Comment 0 Vote 0 Like & Share Print Email Play

"To By³ Tylko Moment" Lyrics

Album:
Genre:
Duration:00:04:15
Rank: (−) history »
Rate:
/5 from 0 users
Charts: view all »
Referring urls:view all »

Video

Lyrics

Ten ch³opiec od dawna by³ chory na mi³oœæ
Do pewnej kobiety wci¹¿ niewzruszonej
Tak bardzo j¹ kocha³ i tak nieszczêœliwie
W œmiertelnej chorobie gotowy i oddany

To by³ tylko moment
Nie wiedzia³am czy bêdzie ¿y³
To by³ tylko moment
Ju¿ nie mia³ si³, nie mia³ si³

Spytacie pewnie co z t¹ kobiet¹
Do prawdy czuje siê doskonale
W swym piêknym pa³acu pod³ogi wykleja
Umar³ych Rycerzy fotografiami

To by³ tylko moment
Nie wiedzia³am czy bêdzie ¿y³
To by³ tylko moment
Ju¿ nie mia³ si³, nie mia³ si³

More songs

Comments

  • Facebook (0)
  • LetsSingIt (0)
  •  guest says:
    pop out