•    
 •    
 •    
  register login
  Contribute

  Edyta Bartosiewicz / Lyrics

  Playlist 0 Comment 0 Rate 0 Like & Share Print Email Play

  "To By³ Tylko Moment" Lyrics

  Album:
  Genre:
  Duration:00:04:15
  Rank: (−) history »
  Rate:
  /5 from 0 users
  Charts: view all »
  Referring urls:view all »

  Video

  Lyrics

  Ten ch³opiec od dawna by³ chory na mi³oœæ
  Do pewnej kobiety wci¹¿ niewzruszonej
  Tak bardzo j¹ kocha³ i tak nieszczêœliwie
  W œmiertelnej chorobie gotowy i oddany

  To by³ tylko moment
  Nie wiedzia³am czy bêdzie ¿y³
  To by³ tylko moment
  Ju¿ nie mia³ si³, nie mia³ si³

  Spytacie pewnie co z t¹ kobiet¹
  Do prawdy czuje siê doskonale
  W swym piêknym pa³acu pod³ogi wykleja
  Umar³ych Rycerzy fotografiami

  To by³ tylko moment
  Nie wiedzia³am czy bêdzie ¿y³
  To by³ tylko moment
  Ju¿ nie mia³ si³, nie mia³ si³

  More songs

  Comments

  • Facebook (0)
  • LetsSingIt (0)
  •  guest says:
   pop out