register login
Contribute

Izabela Trojanowska / Lyrics

Playlist 0 Comment 0 Vote 0 Like & Share Print Email Play

"Karmazynowa Noc" Lyrics

Album:
Genre:
Duration:00:03:56
Rank: (−) history »
Rate:
/5 from 0 users
Charts: view all »
Referring urls:view all »

Video

Lyrics

W karmazynowym dworze tysi¹ca sal,
tysi¹ca luster stopionych w b³ysk,
sam Wielki Ksi¹¿ê dzisiaj wydaje bal
dla goœci, w których nie wierzy nikt.
Faluj¹ krynoliny lekkie jak ptak,
mankiety koszul, b³yszcz¹ jak œnieg,
nadworny kap³an daje do uczty znak
i ju¿ do biegu zrywaj¹ siê...

usta, usta
ci¹gle spragnione
nektaru najs³odszego z bielutkich szyj,
blada jak chusta
twarz spod zas³ony,
co tylko czeka, ¿eby wysun¹æ k³y.

Korowód przeraŸliwy sunie do wrót
³akomych monstrów gorszych ni¿ giez,
jest Nosferatu, Makbet, piratów stu
i Baskervillów szalony pies.
Cesarze i wodzowie podnosz¹ pisk,
¿e tak¿e na nich przyszed³ ju¿ czas
i p³yn¹, p³yn¹, p³yn¹ ³aw¹ przez drzwi,
¿eby nareszcie gdzieœ dopaœæ nas...

usta, usta
ci¹gle spragnione
nektaru najs³odszego z bielutkich szyj,
blada jak chusta
twarz spod zas³ony,
co tylko czeka, ¿eby wysun¹æ k³y.

usta, usta
ci¹gle spragnione
nektaru najs³odszego z bielutkich szyj,
blada jak chusta
twarz spod zas³ony,
co tylko czeka, ¿eby wysun¹æ k³y.
  • submitted by nikka

More songs

Comments

  • Facebook (0)
  • LetsSingIt (0)
  •  guest says:
    pop out